توضیحات

بازسازی کامل،طراحی و دکوراسیون داخلی ساختمان اداری و تجاری نیاوران با مصالح کامل و مبله مبلغ 600 میلیون تومان