توضیحات

هزینه بازسازی و طراحی و دکوراسیون داخلی اتاق پذیرایی به مساحت 450 مترمربع با کلیه لوازم و مصالح به صورت مبله مبلغ  پانصد میلیون تومان